Jak služba ESCROW trezoru funguje?

Účelem software escrow je minimalizovat rizika spojená s vývojem a údržbou informačních systémů. Podstata služby spočívá v bezpečné úschově zdrojových kódů aplikace u nezávislé strany – escrow agenta na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a escrow agentem. Při naplnění dohodnutých podmínek (zánik dodavatele, porušení SLA) smlouva opravňuje escrow agenta k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software s jiným partnerem.

1.  Prodejce se domluví se svým klientem

2. Společně uzavřeme ESCROW smlouvu

3. Prodejce archivuje dílo v UP>SAFE

4. UP>SAFE trezor je uzamčen

5. Dílo spřístupníme klientovi dle smluvních podmínek

SaUložte k nám Vaše data a vyberte si, za jakých podmínek a komu je vydáme. Máme unikátní systém uložení Vašich dat – umíme vytvořit jejich auditní digitální stopu, zachytit jejich existenci a obsah v čase, autentizovat i autorizovat jejich disponenta. Pro vývojáře umíme ukládat data ve formátu podporovaném GIT, mirrory celého vývojářského prostředí, dokumentace, datových modelů databází, deployment skriptů atd. – kontkatujte nás a vymyslíme optimální řešení pro úschovu Vašich produktů.

Uložte k nám jakékoliv digitální materiály . Kromě tradiční úschovy zdrojových kódů se naše úschovy výborně aplikují např. na úschovu prováděcích technických dokumentací různých stavebních a strojních projektů, které nesou určité duševní vlastnictví, a zákazníkovi nejsou předávány. Stejně tak se může jednat o rozmanité výrobní plány, designové podklady , technické dokumentace, které po nějaké době výrazně usnadňují úpravu finálního produktu.

Uložte k nám datové soubory, které obsahují autorská díla – hudební, marketingové obrazové a video materiály, autorské texty, vědecké práce a další.

Uložte k nám datové přílohy smluv , aktuální znění Vašich uveřejněných obchodních nebo nákupních podmínek, veděcké a grantové práce.

UlNavíc vám poskytneme profesionální služby, audit digitálního obsahu a validity zdrojového kódu.

FUNKCE UP>SAFE


Data ESCROW


Účelem software escrow je minimalizovat rizika spojená s vývojem a údržbou informačních systémů. Podstata služby spočívá v bezpečné úschově zdrojových kódů aplikace u nezávislé strany – escrow agenta na základě podmíněné trojstranné dohody mezi uživatelem, výrobcem software a escrow agentem. Při naplnění dohodnutých podmínek (zánik dodavatele, porušení SLA) smlouva opravňuje escrow agenta k vydání zdrojových kódů uživateli za účelem pokračování v údržbě a vývoji software s jiným partnerem.

Bezpečná úschova


Zákazníci běžně oslovují výrobce software požadavkem na vydání zdrojových kódů, aby si tak zajistili kontinuitu provozu a budoucího rozvoje informačního systému. Přijatelným řešením situace je notářská úschova nabízená advokátními kancelářemi. Tyto služby jsou však často nákladné, rizikové z pohledu zacházení se zdrojovými kódy a velice neflexibilní díky nutnosti pravidelné fyzické manipulace s médii (CD, flash paměť). Ne vždy jsou s to vůbec plnit svůj účel z důvodu limitované spolehlivosti a životnosti uloženého média. Je zřejmé, že v podobných situacích často dochází k odmítnutí kontraktu buď ze strany dodavatele (obava z prozrazení know-how) nebo zákazníka (vícenáklady na úschovu).

3-Stranná Smlouva


Základem naší nabídky je třístranná software escrow smlouva mezi výrobcem software, uživatelem a Packagestream s.r.o., požadovaná zpravidla uživatelem software. K vydání zdrojových kódů dojde při naplnění ve smlouvě zakotvených podmínek (např. bankrot výrobce, výpověď ze strany výrobce, nedodržení SLA, atd.).m.

Geniálně jednoduché


Unikátnost našeho řešení spočívá v plně elektronickém procesu úschovy, jednoduché administraci úschov a přehledném seznamu a práce s beneficienty. Samozřejmostí je využití nejvyšších bezpečnostních standardů šifrování, archivace dat a autentizace prostředkú dat v souladu s aktuální legislativou.

Ceník

JEDNA ÚSCHOVA

 • 1 Escrow Smlouva
 • 1 Data Repository do 1GB
 • 1 Adresárova složka do 100 MB
 • 2 Aktualizace ročně
 • Test Integrity dat
 • Antivirus sken
 • Výstupní Escrow Report

890 Kč

měsíčně
fakturováno ročně

4990 Kč 

Jednorázový aktivační poplatek

0 Kč

Do konce února sleva 100% na aktivační poplatek

MENŠÍ TÝM

 • 5 Escrow Smluv
 • 5 Data Repository každé do 1GB
 • 5 Adřesárových složek do 5GB
 • 20 Aktualizací ročně
 • Test datové integrity
 • Antivirus sken
 • Výstupní Escrow Report

3490 Kč

měsíčně
fakturováno ročně

2490 Kč

Aktivační poplatek za smlouvu

0 Kč

Do konce února sleva 100% na aktivační poplatek

BIGGER COMPANY

 • 20 Escrow Smluv
 • 20 Data Repository celkem do 50GB
 • 20 directory folders up to 50GB
 • Free Repository Updates
 • Data integrity test
 • Antivirus Scan
 • Output Escrow Report

12990 Kč

měsíčně
nebo dle smlouvy

890 Kč 

Aktivační poplatek za smlouvu

0 Kč

Do konce února sleva 100% na aktivační poplatek

REFERENCIE

FAQ

JAK JSOU ULOŽENÁ DATA CHRÁNĚNA PŘED ZTRÁTOU ČI POŠKOZENÍM (NAPŘ. PŘI SELHÁNÍ HARDWARE)?

Ztrátě materiálu v úschově předcházíme na několika úrovních. Data uchováváme v podobě zabezpečeného archívu zrcadlově na dvou geograficky oddělených úložištích – Praha a Olomouc. Nezávisle v každém z nich probíhá cyklická kontrola konzistence souborů. Pro výskyt jakékoliv mimořádné události (např. výpadek dostupnosti úložiště) je definován přesný postup vedoucí k nápravě a uvedení celého systému úschovy do původního stavu.

JAK JSOU ZDROJOVÉ KÓDY OCHRÁNĚNY PŘED VYZRAZENÍM?

Námi uNámi uplatňovaná ochrana zdrojových kódů využívá asymetrickou kryptografii. Materiál je zašifrovaný za použití veřejného klíče uživatele software. Tím se uživatel stává jediným subjektem, který je schopen materiál dešifrovat. K zašifrovanému materiálu má však uživatel přístup až po vydání z úschovy. Naše technologie úschovy zdrojových kódů tak naplňuje základní princip bezpečnostní techniky – kombinaci znalosti tajemství (privátní klíč) a vlastnictví (přístup k materiálu).

NEMŮŽE SE STÁT, ŽE UP>SAFE VYDÁ ZDROJOVÉ KÓDY Z RUKOU NEOPRÁVNĚNĚ NEBO NĚKOMU JINÉMU?

Podmínky v escrow smlouvě pro výdej zdrojových kódů musí být vždy objektivně měřitelné a jasně nastavené. Příjemce zdrojových kódů je také přesně dPodmínky v escrow smlouvě pro výdej zdrojových kódů musí být vždy objektivně měřitelné a jasně nastavené. Příjemce zdrojových kódů je také přesně definovaný a povinností UP>SAFE je ho identifikovat. Typickými událostmi pro výdej zdrojových kódů jsou: krach výrobce software porušení escrow smlouvy ze strany výrobce software porušení povinností vyplývajících ze smlouvy o údržbě

JAK SE SLUŽBY UP>SAFE LIŠÍ OD SLUŽEB ADVOKÁTNÍCH KANCELÁŘÍ, KTERÉ UCHOVÁVAJÍ ZDROJOVÉ KÓDY?

ÚschovaÚschova zdrojových kódů u advokátní kanceláře je jistě přijatelné řešení, zaručuje nedotknutelnost tohoto digitálního materiálu a vydání jen v případě naplnění podmínek smlouvy. Advokátní kanceláře ale většinou nedisponují dostatečným technologickým know-how. Nemohou tedy kvalitně ověřit, že v případě potřeby budete schopni okamžitě vytvořit z těchto zdrojových kódů provozuschopnou aplikaci. Oproti tomu my nabízíme dvě úrovně verifikace uchovávaného materiálů, díky kterým můžeme ověřit, zda uložené zdrojové kódy opravdu přísluší aplikaci, kterou má zákazník nainstalovánu v živém provozu. Jakmile dojde k naplnění podmínek escrow smlouvy a zdrojové kódy jsou vydány, zkušený programátor je schopen vygenerovat plnohodnotný software.

LZE VYUŽÍT ÚSCHOVU I PRO JINÝ TYP DIGITÁLNÍHO MATERIÁLU NEŽ JSOU ZDROJOVÉ KÓDY?

Naše escrow služby může využít kdokoliv k úschově různých typů digitálních materiálů. Důležitá je, že má se svou protistranou ujednáno co je předmětem úschovy a za jakých podmínek bude tento obsah úschovy vydán. Kromě úschovy zdrojových kódů se tedy naše escrow služby dobře aplikují např. na úschovu prováděcích dokumentací různých stavebních a strojních projektů, které nesou určité duševní vlastnictví zhotovitele a zákazníkovi nejsou předávány. Stejně tak se může jednat o rozmanité výrobní plány, designové podklady, technické dokumentace, které po nějaké době výrazně usnadňují úpravu finálního produktu. Dalším vhodným využitím je úschova originálu fotografií a zdrojových podkladů, které vedou k vytvoření např. různých marketingových materiálů. I zde zákazník obdrží od profesionálního fotografa zpravidla pouze finální produkt, kterým jsou různé letáky, šablony, billboardy… pokud po nějaké době požaduje třeba jen drobné úpravy, je nucen požádat o úpravu fotografa. Escrow služby najdou své opodstatnění v takových vztazích výrobce a zákazníka, kdy je výrobce nucen chránit si své know-how a s tím spojená rizika pro zákazníka přerůstají akceptovatelnou míru. Aniž by si to kdokoliv přál zhotoviteli se může stát cokoliv.

DÍKY DEKOMPILACI BINÁRNÍCH SOUBORŮ JE MOŽNÉ ZÍSKAT ZDROJOVÉ KÓDY. PROČ BYCHOM JE TEDY MĚLI USCHOVÁVAT?

V principu je to opravdu možné. Bohužel při dekompilaci strojového kódu vzniká zdrojový kód, který není lehce čitelný (nezůstanou zachovány např. programátorovy komentáře). Navíc zdrojový kód sám o sobě zdaleka nestačí. Důležité jsou další programové prvky jako build skripty, build návody, konfigurace vývojových nástrojů, technická dokumentace, nástroje třetích stran… V praxi by tak postup dekompilace software mohl být úspěšný pouze u malých nekomplexních softwarových programů.

Scroll to top